Andrzej Radwan kupiec, inwalida wojenny [...] zasnął w Panu dnia 5 czerwca 1948 r. [...]