Przemówienie Prof. Dra Udalryka Heyzmanna Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego miane podczas imatrykulacyi uczniów d. 6 Grudnia 1883 r.