Dr Leon Rosławski lekarz [...] zasnął w Panu dnia 27 czerwca 1952 r. [...]