Z Dąbrowskich Łucja Rożewska b. nauczycielka [...] zasnęła w Panu dnia 29 czerwca 1944 r. [...]