Dr. Bronisław Karaffa-Korbutt [....] zasnął w Panu dnia 8 października 1933 r. w Woli Justowskiej pod Krakowem [...]