Zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na uroczystosć poświecenia i otwarcia Zakładu Chemii w dniu 12 grudnia 1947 R.

Rektor i Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapraszają na uroczystość poświęcenia i otwarcia Zakładu Chemii w dniu 12 grudnia 1947 R

2 karty (zaproszenie)