Rzemieślnik : organ izb rzemieślniczych Zachodniej Polski : tygodnik poświęcony sprawom rzemieślniczym 1928.03.04 R. IX nr 10

Od 1922 r. - 1925 r. podtyt. organ izb rzemieślniczych Zachodniej Polski : dwutygodnik poświęcony sprawom rzemieślniczym