Ogłoszenia Zarządu Miejskiego w Toruniu 1937, R. 14, nr 13

od nr 1 R. 11 (1934) Ogłoszenia Zarządu Miejskiego w Toruniu