Lekarz Polski 1930 R.6 nr 9

Od R. 11, nr 1 (1935) [red. nacz. Eugeniusz Błeszyński].