Lekarz Polski 1931 R.7 nr 1

Od R. 11, nr 1 (1935) [red. nacz. Eugeniusz Błeszyński].