Zdrowie : organ Towarzystwa Hygienicznego Warszawskiego 1918 R.34 zeszyt 3