Nowiny Społeczno-Lekarskie 1934 R.8 nr 6

Nr 10 (1933) podtyt.: poświęcony sprawom zawodu lekarskiego, szpitalnictwa, medycyny społecznej, sądowej, ustawodawstwa