Wiadomości Terapeutyczne 1934 R.6 nr 6

Od (1940): Warszawa : Dom Handlowy "Remedia", dr W. Römer i S-ka.