Wiadomości Terapeutyczne 1935 R.7 nr 2

Od (1940): Warszawa : Dom Handlowy "Remedia", dr W. Römer i S-ka.