Wiadomości Terapeutyczne 1936 R.7 nr 1

Od (1940): Warszawa : Dom Handlowy "Remedia", dr W. Römer i S-ka.