Kurier Nowogródzki 1933 R. 3 nr 332

Oryginał przechowywany w Bibliotece Narodowej