Kurier Nowogródzki 1933 R. 3 nr 334

Oryginał przechowywany w Bibliotece Narodowej