Głos Litwy 1919 nr 59

Częste zmiany tyt.: Echo Litwy, Wiadomości Wileńskie, Echo Litwy, Głos Litwy, Dzwon Litwy, Straż Litwy, Dzwon Litwy, Głos Litwy, Adam, Ewa, Józef, Maria, Jan, Anna, Piotr, Zosia, Jerzy, Hela, Litwa Niepodległa, W Stolicy Litwy, Przyszłość Litwy, Niech Żyje Litwa, Jeszcze Litwa nie Zginęła, Litwo Ojczyzno Moja!, Z Litwą, Głos Litwy, Zakneblowane Usta, Głos Litwinów