Kurier Nowogródzki 1936 R. 6 nr 51

Oryginał przechowywany w Bibliotece Narodowej