Wiadomości Terapeutyczne 1937 R.8 nr 4

Od (1940): Warszawa : Dom Handlowy "Remedia", dr W. Römer i S-ka.