Prekmurje – oderwanie od Węgier i przyłączenie do Słowenii (1919-1920)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 47 (2012)

Prekmurje – oderwanie od Węgier i przyłączenie do Słowenii (1919-1920)

p. 49-75 : ill.

Przyłączenie do Austrii po I wojnie światowej części Węgier Zachodnich - utworzenie Burgen…
Ustalenie granicy Węgier z Chorwacją i Serbią po I wojnie światowej
Demografia i rozmieszczenie ludności węgierskiej w Słowacji 1918-1950
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 47 (2012), Recenzje