Przewrót przemysłowy : historia i perspektywy

Kwartalnik Historyczny R. 70 nr 1 (1963)

Przewrót przemysłowy : historia i perspektywy

p. 3-22