Jura Masoviae terrestria

Kwartalnik Historyczny R. 82 nr 1 (1975)

Jura Masoviae terrestria

p. 120-131

Mazowsze wobec walk o władzę w Polsce na przełomie XIII/XIV w. ; sprawa przynależności kas…
Uzupełnienia i uwagi do „Spisu urzędników mazowieckich z lat 1341–1462” : (na marginesie k…
Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI
Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku