Morfologja doliny Réchy w Alpach Pennińskich = Morphologie du val de Réchy dans les Alpes Pennines

Morfologia doliny Réchy w Alpach Pennińskich

Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 3, Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych ; nr 29

Morfologja doliny Réchy w Alpach Pennińskich = Morphologie du val de Réchy dans les Alpes Pennines

Bibliogr. p. 50-52