You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Immunological relationships of sousliks genus Citellus in the Povolgje Region

Przeprowadzono badania nad susłami z rodzaju Citellus Oken, 1816, zamieszkującymi obszary Powołża (Ryc. 1). Użyto metod immunologicznych-hemolizy i hemoaglutynacji-które wskazały, że C. pygmaeus, C. suslicus, C. major i C. fulvus charakteryzują się względnie wysoką zawartością antygenów erytrocytowych, specyficznych dla każdego z gatunków (Ryc. 2-6).