You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Craniometric variations in Central European populations of Ondatra zibethica (Linnaeus, 1766)

Na kolekcjach czaszek piżmaków, O. zibethica z czterech środkowoeuropejskich populacji (n=352) zbadano wpływ dymorfizmu płciowego i miejsca pochodzenia zwierząt na wymiary (Ryc. 1) i proporcje czaszki. Badano także związki korelacyjne wymiarów czaszki w aspekcie wiekowym i populacyjnym.