Zasoby naturalne w Europie Środkowej w okresie rewolucji przemysłowej

Kwartalnik Historyczny R. 87 nr 2 (1980)

Zasoby naturalne w Europie Środkowej w okresie rewolucji przemysłowej

p. 369-382