Uzupełnienia i uwagi do "Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, cz. III: dokumenty z lat 1356-1381"

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 40 (2002)

Uzupełnienia i uwagi do "Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, cz. III: dokumenty z lat 1356-1381"

p. 107-165

Uzupełnienia i sprostowania do "Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, cz. III: dokument…
Niemieckojęzyczne dokumenty króla Władysława Jagiełły
Repertorium dokumentów mazowieckich i Mazowsza dotyczących z XIII w. - koncepcja edycji, p…
Krakowskie wiece sądowe i ich rola w życiu politycznym w czasach panowania Władysława Jagi…