Decyzja Politbiura WKP(b) z 29 II 1952 r. : ZSSR wobec komisji katyńskiej Izby Reprezentantów USA

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 45 z. 1 (2013)

Decyzja Politbiura WKP(b) z 29 II 1952 r. : ZSSR wobec komisji katyńskiej Izby Reprezentantów USA

p. 107-133