Polsko-norweskie kontakty handlowe w latach 1945-1949

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 38 z. 4 (2006)

Polsko-norweskie kontakty handlowe w latach 1945-1949

p.109-122