Uzupełnienia i sprostowania do "Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, cz. III: dokumenty z lat 1356"

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T.40 (2002)

Uzupełnienia i sprostowania do "Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, cz. III: dokumenty z lat 1356"

p. 167-200

Uzupełnienia i uwagi do "Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, cz. III: dokumenty z lat…
Niemieckojęzyczne dokumenty króla Władysława Jagiełły
Repertorium dokumentów mazowieckich i Mazowsza dotyczących z XIII w. - koncepcja edycji, p…
Krakowskie wiece sądowe i ich rola w życiu politycznym w czasach panowania Władysława Jagi…