You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 126-138

Application of dynamic linear models in indirect estimation

W artykule przedstawiono metodę estymacji wykorzystującą dynamiczne modele liniowe, następnie zastosowano ją do szacowania stopy bezrobocia. Podjęto także próbę oceny tego podejścia pod kątem jakości oszacowań. W tym celu przeprowadzono badanie symulacyjne, którego zadaniem jest porównanie estymatorów bazujących na dynamicznym modelu liniowym z estymatorami bezpośrednimi. Wyniki tych badań pokazuj…