You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Psychospołeczne uwarunkowania zagrożeń w miejscu pracy w aspekcie kształtowania kapitału ludzkiego w placówkach ochrony zdrowia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics, 2014, Nr 350, s. 314-324

Psychological and social conditions of the dangers in the workplace in the aspect of shaping human capital in the healthcare entities

Tytuł wol.: Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne