Rozwój społeczny z rozróżnieniem płci w aspekcie wskaźnika HDI w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 347, s. 331-340

Analysis of social development, including sex indicator by Human Development Index in Poland

Tytuł wol.: Ekonomia