You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa na podstawie kwantyla rozkładu sumy roszczeń w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 241-252

Determination of the safety factor based on quantile of the sum of claims distribution in the portfolio of automobile insurance

Tytuł wol.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski