You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Formy aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w kontekście strategii Europa 2020. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 348, s. 112-123

Forms of activation of long-term unemployed in the context of the Europe 2020 strategy

Tytuł wol.: Polityka ekonomiczna