Rozwój gospodarczy a ceny ziemi rolniczej na przykładzie wybranych państw z Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 348, s. 285-296

Economic development and agricultural land prices in selected countries of the European Union

Tytuł wol.: Polityka ekonomiczna