Rozwój gospodarczy państw Europy Środkowej i Wschodniej jako członków Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 449, s. 476-486

Economic development of countries of Central and Eastern Europe as members of the European Union

Tytuł wol.: Ekonomia