Akcja Akcyjnego Banku Hipotecznego na sto złotych. [Talon i kupony]

Action de la Banque Hypothécaire, société anonyme à cent złoty

Aktie der Aktien-Hypothekenbank über nominale Einhundert złoty

Akcja na okaziciela.

Akcja Akcyjnego Banku Hipotecznego na sto złotych.
Dwie akcje Banku Polskiego na dwieście złotych.
1 akcja = 1 share / Standard-Nobel w Polsce, Spółka Akcyjna.
Akcja na złotych sto = Action de cent zlotys / Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie, Spółka A…