Gazeta Losowań Papierów Publicznych : tygodnik poświęcony materyalnym interesom czyteników. R. 4, 1888, no 4

Gazeta Losowań

Frequency: weekly magazine.