Gazeta Losowań Papierów Publicznych : tygodnik poświęcony materyalnym interesom czyteników. R. 3, 1887, no 31

Gazeta Losowań

Frequency: weekly magazine.