Gazeta Losowań Papierów Publicznych : tygodnik poświęcony materyalnym interesom czyteników. R. 8, 1892, no 9

Gazeta Losowań

Frequency: weekly magazine.