Tygodnik Petersburski : gazeta urzędowa Królestwa Polskiego. R. 5, 1834, no 5

Frequency: 2 times a week.