Tygodnik Petersburski : gazeta urzędowa Królestwa Polskiego. R. 3, 1832, no 92

Frequency: 2 times a week.