Tygodnik Petersburski : gazeta urzędowa Królestwa Polskiego. R. 14, 1843, no 16

Frequency: 2 times a week.