Tygodnik Petersburski : gazeta urzędowa Królestwa Polskiego. R. 23, 1852, no 86

Frequency: 2 times a week.