Tygodnik Petersburski : gazeta urzędowa Królestwa Polskiego. R. 12, 1841, no 93

Frequency: 2 times a week.