Gazeta Świąteczna : wychodzi w Warszawie na każdą niedzielę. R. 23, 1903, no 1 (1148) + spis rzeczy

Gazeta Świąteczna : wydawnictwo tygodniowe Konrada Prószyńskiego

Frequency: weekly magazine.