Gazeta Świąteczna : wychodzi w Warszawie na każdą niedzielę. R. 21, 1901, no 4 (1047)

Gazeta Świąteczna : wydawnictwo tygodniowe Konrada Prószyńskiego

Frequency: weekly magazine.