Es wird der Christlichen Gemeine billig eine Freude seyn zu vernehmen, dass durch Gottes Seegen das gutte Fürhaben, wegen Auffrichtung der Frey-Schulen in dieser Stadt […]

Dokument gminy ewangelickiej miasta Gdańska opublikowany w 1711 roku wyrażający akceptację i zadowolenie z zamiarów władz miejskich co do powołania i budowy tzw. Freischule, wolnej (darmowej) szkoły dla ubogiej młodzieży obu płci pochodzącej z rejonów Niederstadt (Dolne Miasto-największa powierzchniowo, niegdyś peryferyjna dzielnica Gdańska, zawierającą się zasadniczo między Nową Motławą, Angielsk…